สุขภาพ (Dog)

วัคซีนที่จำเป็น

วัคซีนเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย หรืออย่างน้อยก็สามารถลดความรุนแรงของโรคลงได้

การดูแลช่องปากและฟัน

แม้ว่าสุนัขจะมีฟันที่แข็งแรง แต่สุนัขหลายตัวก็เป็นหินปูนได้และสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้อีก

การป้องกันการเกิดโรคผิวหนัง

เมื่อสุนัขมีอาการคัน มีสะเก็ดหรือผิวบางลงก็อาจจะบ่งบอกถึงอาการของโรคผิวหนังได้
BACK TO TOP