• หน้าแรก
  • the-world-of-happy-dog
  • คำมั่นสัญญาและความรับผิดชอบต่อสังคม
hc unsere werte herr mueller hc unsere werte herr mueller hc unsere werte herr mueller

คำมั่นสัญญาและความรับผิดชอบต่อสังคม

แฮปปี้ด็อกรับผิดชอบต่อผู้คนและสัตว์เลี้ยง พร้อมให้การ สนับสนุนโครงการดีๆเพื่อประโยนช์ต่อสังคม

เรายังคงช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่เริ่มมีโครงการ การศึกษาขั้นปฐมภูมิ ที่รูทาน่าและบูรันดิ เราก็ได้ช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้โครงการนี้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์จนปัจจุบันเราเริ่มสนับสนุนโครงการถัดไปคือ "การศึกษาเพื่อนาคตที่ดีของแอฟริกา"
เนื่องจากปัญหาความยากจนและความรุนแรงในประเทศแอฟริกา ทำให้เด็กและวัยรุ่นกว่า 124 ล้านชีวิตไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาแต่ด้วยความช่วยเหลือจากหลายๆฝ่ายก่อให้เกิด หมู่บ้านเด็ก S.O.S. ในแอฟริกาเกิดขึ้น เพื่อเป็นแหล่งสังคม การศึกษาที่เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนมีสิทธิ์ในการเข้ารับการศึกษาจนถึงขั้นสูง เพราะเราเชือว่าการศึกษาที่ดีจะทำให้เค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดี คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือโครงการนี้ได้ โดยซื้ออาหารแฮปปี้ด็อกสูตรแอฟริกา หรือ มินิ แอฟริกา ขนาดตั้งแต่ 1 กิโลกรัมขึ้นไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

  • เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ทารกที่มีสุนัขอาศัยในบ้าน
  • เพื่อลดความเป็นกังวลของคุณพ่อคุณแม่โดยการจัดอบรม
  • เพื่อลดจำนวนของสุนัขที่ต้องถูกกำจัดออกจากบ้าน
  • เพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวสามารถอยู่กันได้อย่างปรองดอง
  • ระหว่างทารกและเจ้าตูบสี่ขา

BACK TO TOP