• หน้าแรก
  • dog-guide-nutrition
  • สัดส่วนที่เหมาะสมของเนื้อสัตว์
hc unsere werte herr mueller hc unsere werte herr mueller hc unsere werte herr mueller

สัดส่วนที่เหมาะสมของเนื้อสัตว์

เจ้าของบางคนให้แต่พืชผักแก่สัตว์เลี้ยง ในขณะที่บางคนให้แต่เนื้อสัตว์ เรามาดูกันว่าสัดส่วนเนื้อสัตว์ที่สุนัขต้องการคืออย่างไรถึงเรียกว่าเหมาะสม

ปริมาณเนื้อสัตว์ที่สัตว์เลี้ยงต้องการ

สุนัขต้องการแต่เนื้อสัตว์ คุณอาจเคยได้ยินประโยคนี้จากเจ้าของบางคน เนื่องจากเค้าเชื่อว่าสุนัขมีบรรพบุรุษมาจากสุนัขป่าที่บริโภค เนื้อสัตว์เป็นหลัก แต่ปัจจุบันนี้สัตว์บ้านได้มีการพัฒนาไม่ได้เป็นอย่างบรรพบุรุษอีกต่อไป สุนัขได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากสุนัขป่ามาเป็นสุนัขบ้าน ซึ่งกินเวลามาเป็นหลายพันปี ระบบย่อยอาหารรวมถึงเอนไซม์หรือยีนได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสัตว์ป่าโดยสิ้งเชิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการ พลังงานในแต่ละวันก็แตกต่างกัน สุนัขป่าเดินทางวันละประมาณ 50 กิโลเมตรเพื่ออกล่าหาเหยื่อในขณะที่สุนัขบ้านเดินหรือวิ่งเพียงแค่ 7-8 กิโลเมตรเท่านั้น เพราะฉะนั้นสุนัขบ้านจึงต้องการพลังงานที่เหมาะสมไม่มากจนเกินไปเหมือนสุนัขป่า จึงเป็นเรื่องสำคัญในการรักษาสมดุลหรือสัดส่วนของไขมัน โปรตีนและไฟเบอร์

ให้อาหารสุนัขอย่างไรให้สมดุลกับความต้องการที่เหมาะสม

แฮปปี้ด็อกมีความมุ่งมั่นที่สรรหาวัตถุดิบคุณภาพที่มีความหลากหลาย สัดส่วนของโปรตีนจากเนื้อสัตว์ในอาหารเม็ดที่สูงถึง 90% จากโปรตีนทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสุนัขของคุณจะได้รับปริมาณโปรตีนที่เพียงพอ นอกจากนั้นยังเสริมคาร์โบไฮเดรตจากมันฝรั่งหรือธัญพืชเต็มเมล็ด ไฟเบอร์ที่สำคัญ และวิตามิน เกลือแร่ที่จำเป็น โดยใช้หลักเกณฑ์ในการยึดสัดส่วนตามความต้องการทางโภชนาการตามธรรมชาติของเค้าด้วย Happy Dog Natural Life Concept ที่ได้มีการพัฒนา คิดค้น ปรับปรุงสูตรเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสุนัขบ้านในปัจจุบันด้วยการรับรองทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้เรายังใส่ส่วนประกอบที่มาจาก แหล่งธรรมชาติ เช่น พืชผักสมุนไพรต่างๆ แอปเปิล ลินซีด หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพสุนัข

ความหมายที่แท้จริงของคำว่าเนื้อ

ความหมายของคำว่าเนื้อไม่ได้มีการนิยามออกมาอย่างชัดเจนในทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งทำให้มีการใช้คำหรือการอธิบายที่แตกต่างกันออกไปด้านหลังของถุงบรรจุภัณฑ์ ในการบ่งบอก%เนื้อในถุงบรรจุภัณฑ์ควรจะดูให้ลึกลงไปว่าว่าเป็นเนื้อสด หรือเนื้อแห้งที่มีการดึงน้ำออกมาแล้ว โดยทั่วไปเนื้อสดจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่โดยเฉลี่ย 70% ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการให้ความร้อน น้ำจะสูญเสียไประหว่างกระบวนการทำให้ เนื้อสดจาก 100% จะเหลือเป็นเนื้อแห้งเพียงแค่ 30% เท่าน้น นอกจากนี้ ยังมีอีกหัวข้อคือ สัดส่วนแหล่งโปรตีนจากเนื้อสัตว์ ที่คุณสามารถเปรียบเทียบปริมาณโปรตีนจากเนื้อสัตว์ ว่าเป็นสัดส่วนปริมาณเท่าใดเมื่อเทียบกับปริมาณโปรตีนทั้งหมด

สัดส่วนเนื้อสัตว์ในแฮปปี้ด็อก

เราใช้เนื้อสัตว์ที่เต็มไปด้วยสารอาหารคุณภาพจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับมาตรฐานเพื่อใช้สำหรับผลิตอาหารสุนัข เรามุ่งมั่นในการเสาะแสวงหาแหล่งเนื้อสัตว์คุณภาพดี และให้ความสำคัญกับสัดส่วนของแหล่งโปรตีนจากเนื้อสัตว์ ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 90%

BACK TO TOP