hc unsere werte herr mueller hc unsere werte herr mueller hc unsere werte herr mueller

ลูกสุนัขเข้าบ้านใหม่

เคล็ดลับสำคัญและการเตรียมตัวสำหรับการรับลูกสุนัขเข้ามาอยู่ในบ้านใหม่ทั้งเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์ การให้อาหารหรือการอบรมฝึกนิสัย

hd a puppy

เมื่อลูกสุนัขย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านใหม่กับคุณ

เมื่อคุณตัดสินใจที่จะซื้อหรือนำลูกสุนัขเข้ามาอยู่อาศัยกับคุณ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของลูกสุนัข ทั้งคนดูแลคนใหม่ บ้านและสิ่งแวดล้อมใหม่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้ลูกสุนัขมีความเครียด และต้องมีการ ปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่ เจ้าของจึงควรเข้าใจและช่วยลูกสุนัขในการรับมือให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

ลูกสุนัข (ปั๊ปปี้ ) จะมีช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณ 6-9 เดือน ซึ่งช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย แต่เรื่องของพฤติกรรมและการเข้าสังคม จะมีการพัฒนาในช่วงเดือนแรกๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญในการสอนลูกสุนัข ในช่วงไม่กี่เดือนแรก

hd two puppies
Mehr lesen

สิ่งที่ควรคำนึงและตระหนักเกี่ยวกับลูกสุนัข

เมื่อสุนัขเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของชุดฟัน และเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนก็จะคล้ายกับในมนุษย์ที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่น วัยหนุ่มสาว ซึ่งการพัฒนาเปลี่ยนแปลงนี้แต่ละตัวก็จะมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ เริ่มที่ประมาณ 5 เดือน-18 เดือน คล้ายกับในวัยรุ่นที่จะมีพฤติกรรมแปลกๆใหม่ๆ หรืออยากลองทำอะไรที่แปลกออกไปเพื่อเป็นการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว เจ้าของควรให้ความสำคัญกับการเลี้ยงดูลูกสุนัขในช่วงระยะนี้ ถ้าเจ้าของไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของลูกสุนัข ควรจะมีการเจ้าครูฝึกเพื่อเข้ามาช่วยอบรม ปรับพฤติกรรมให้ลูกสุนัข เพราะในช่วงอายุนี้จะเป็นการปูรากฐาน และนิสัยพื้นฐานเกี่ยวกับ พฤติกรรมของลูกสุนัขไปตลอดชีวิต

การเตรียมอุปกรณ์สำหรับลูกสุนัข

เมื่อลูกสุนัขย้ายเข้ามาอยู่กับคุณ มีอะไรบ้างที่คุณต้องเตรียมเพื่อต้อรับสมาชิกตัวใหม่

สารอาหารที่เหมาะสมสำหรับลูกสุนัข

การรับลูกสุนัขเข้ามาเลี้ยงในบ้านถือเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญ เพราะสมาชิกตัวใหม่นี้จะเข้ามาอยู่กับคุณและครอบครัวของคุณอีกนานแสนนาน การให้อาหารและประสบการณ์ในช่วงวัยเด็กของลูกสุนัขในช่วงไม่กี่เดือนแรก จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาไปตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นการเลือกสารอาหารที่เหมาะสมถือเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

เคล็ดลับการให้อาหารลูกสุนัข

ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าควรให้อาหารลูกสุนัขเมื่อไหร่ ปริมาณเท่าไหร่ และอาหารแบบไหนที่ลูกสุนัขควรได้รับ เรายินดีที่จะแนะนำคำตอบเหล่านั้นให้แก่คุณ

ความรู้พื้นฐานสำหรับลูกสุนัข

เคล็ดลับในการฝึก อบรม ปรับพฤติกรรมให้สุนัขเชื่อฟังคำสั่ง
BACK TO TOP