hc unsere werte herr mueller hc unsere werte herr mueller hc unsere werte herr mueller

วัคซีนที่จำเป็น

วัคซีนเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย หรืออย่างน้อยก็สามารถลดความรุนแรงของโรคลงได้

วัคซีนที่แนะนำสำหรับสุนัข

วัคซีนหลักที่จำเป็น

เป็นวัคซีนสำคัญที่สุนัขทุกตัวควรได้รับ

พิษสุนัขบ้า

โรคไวรัสชนิดนี้สามารถติดต่อผ่านไปสู่มนุษย์ได้ การติดต่อเกิดขึ้นได้โดยมนุษย์ถูกสุนัขที่มีเชื้อนี้ไปกัด อาการที่เกิดขึ้นก็จะหลากหลาย เช่น อาจแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว มีน้ำลายไหลมาก หรือ มีอาการอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ และทำให้สุนัขถึงแก่ชีวิตได้

โรคหัด

ไวรัสชนิดนี้มีความรุนแรงมาก สามารถติดต่อจากสุนัขผ่านสุนัขได้ทางอุจจาระ ปัสสาวะ หรือน้ำมูก ลูกสุนัขและสุนัขที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน มีความเสี่ยงมาก อาการของโรค อาจพบขี้มูก น้ำมูกเกรอะกรัน ท้องเสีย อาเจียนหรืออัมพฤกษ์ อัมพพาตได้

โรคไข้ฉี่หนู

เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้สามารถติดต่อผ่านทางอุจจาระ ปัสสาวะหรือปนเปื้อนจากแอ่งน้ำได้ อาการมักพบมีไข้สูง อ่อนแรง อาเจียน ท้องเสียและดีซ่าน โรคนี้สามารถติดต่อผ่านไปสู่มนุษย์ได้ซึ่งในมนุษย์จะไปทำลายตับและไตและเหนี่ยวนำทำให้เกิดไตวายได้

โรคตับอักเสบ

ไวรัสชนิดนี้สามารถติดต่อได้ทางน้ำลาย ปัสสาวะและอุจจาระ อาการที่พบคือมีไข้ เบื่ออาหาร เฉื่อยชา มีขี้มูก ขี้ตารวมถึงอาเจียนและท้องเสีย โรคนี้จะทำให้ตับอักเสบ เนื้อตับถูกทำลาย สามารถเป็นได้ทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน กรณีที่พบแบบเฉียบพลันสามารถทำให้สุนัขถึงแก่ชีวิตได้

โรคลำไส้อักเสบ

เป็นไวรัสที่มีการแพร่ระบาดค่อนข้างสูง ติดต่อผ่านทางการสัมผัสกับสุนัขป่วย อาการที่พบคือปวดท้อง เบื่ออาหาร เฉื่อยชา อาเจียน ท้องเสีย แบบเป็นมูกเลือดและมีกลิ่นเฉพาะตัวของโรคนี้ การสูญเสียน้ำออกจากร่างกายปริมาณมาก สุนัขควรได้รับการให้น้ำเกลืออย่างเร่งด่วน โรคนี้ค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะในลูกสุนัข ทำให้ถึงแก่ชีวิตได้

วัคซีนทางเลือกอื่นๆ

โรคหลอดลมอักเสบ

เกิดได้จากการติดเชื้อทั้งไวรัสและแบคทีเรีย ซึ่งจะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจส่วนบน อาการจะมีไอแห้งๆ หรือไอแบบมีเสมหะ ในที่ที่มีสุนัขแออัดรวมตัวกันเยอะๆ เช่น ในฟาร์ม เชลเตอร์ต่างๆมีโอกาสในการติดเชื้อสูง และโรคนี้สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ผ่านทางละอองน้ำมูก น้ำลายทีแพร่ไปทางอากาศ

BACK TO TOP