hc unsere werte herr mueller hc unsere werte herr mueller hc unsere werte herr mueller

การย่อยอาหารในแมว

อาหารย่อยง่าย

อาหารย่อยง่าย แปลว่าอะไร และคุณจะค้นหาอาหารที่เหมาะกับแมวของคุณได้อย่างไร

อาหารที่ย่อยง่ายหมายถึงอะไร

อาหารที่ย่อยง่ายหมายความถึง สารอาหารที่อยู่ในอาหารนั้นร่างกายแมวต้องดูดซึมได้ดีเพื่อนำไปใช้ในกระบวนเมทาบอลึซึมต่างๆในร่างกาย โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนกว่าจะได้เป็นสารอาหารจำเป็นที่ดูดซึมไปใช้งานได้ทันที อาหารที่ย่อยง่ายจะมีสิ่งตกค้างจากการย่อย ที่ต้องถูกขับออกไปเป็นของเสียทางอุจจาระน้อย เพราะฉะนั้นอาหารที่ย่อยง่ายมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแมวที่มีแนวโน้ม ทางเดินอาหารและระบบย่อยอาหารไม่แข็งแรง

แมวย่อยคาร์โบไฮเดรตได้ดีเพียงใด

อาหารที่แมวที่ดีต้องมีแหล่งโปรตีนมาจากเนื้อวัว เนื้อสัตว์ปีกหรือเนื้อปลา เนื่องจากแมวเป็นสัตว์กินเนื้อ ระบบการย่อยคาร์โบไฮเดรตจำพวกธัญพืช หรือพืชผักอาจจะไม่ค่อยดีนัก จึงไม่ควรใส่คาร์โบไฮเดรตปริมาณมากเกินไปในอาหารแมว แต่ในกรณีที่คาร์โบไฮเดครนั้นได้ผ่านการปรุงสุกมาแล้ว จะเป็นการช่วยให้แมวสามารถย่อยคาร์โบไฮเดรตนั้นได้ดียิ่งขึ้น กระบวนการผลิตอาหารแมวที่ต้องการให้อาหารย่อยง่ายจะมีกระบวนการในการปรุงสุก หรือทำให้สุก ( เป็นกระบวนการที่ใช้น้ำและอุณหภูมิสูงในการปรุงอาหารให้สุก ) อาหารนั้นจะถูกนวดผสม คลุกให้เข้ากับแป้งแล้วถูกบีบออกผ่านทางหัวฉีด โดยผ่านระบบไอน้ำที่อุณหภูมิและความดันสูง ซึ่งจะทำให้อาหารมีลักษณะเม็ดที่แตกต่างกันออกไป อุณหภูมิที่สูงทำให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่าอาหารจะ สามารถย่อยได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรต หลังจากนั้นจึงเป็นวิตามินเพิ่มเติมภายหลังจากกระบวนการให้ความร้อนนี้ อาหารแฮปปี้แคทไม่มีการใส่น้ำตาล สารปรุงรส แต่งกลิ่น แต่งสีใดใดทั้งสิ้น เพราะไม่มีประโยชน์กับแมวและอาจทำให้เกิดโทษต่อร่างกายของแมวได้ เช่น การได้รับน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่เป็นผลดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแมวที่เป็นโรคเบาหวาน

เหตุใดเราจึงควรสอดส่องที่กะบะทรายแมว

ถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารที่ย่อยง่าย แต่ความสามารถในการย่อย ดูดซึมเอาสารอาหารไปใช้งานได้มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับแมวแต่ละตัวด้วย อุจจาระในกะบะทรายจะเป็นข้อบ่งชี้ที่บ่งบอกได้ว่าแมวย่อยอาหารได้ดีหรือไม่ โดยดูจากปริมาณของอุจจาระ ถ้าอาหารย่อยง่าย แมวดูดซึมไปใช้ได้ดี ของเสียระหว่างกระบวนการย่อยออกมาน้อยก็ส่งผลให้อุจจาระแมวมีปริมาณน้อยตามไปด้วย ในกรณีที่การย่อยอาหารลดลงเพียง 10% ปริมาณอุจจาระ จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ยิ่งอุจจาระออกมาน้อยมากเท่าใดก็หมายความว่าแมวสามารถย่อยและดูดซึมอาหารได้ดีมาก นอกจากนี้อาหารที่ย่อยง่ายจะทำให้ อุจจาระเป็นก้อนคงรูปสวยงาม ไม่เหลวหรือเสียทรงไป ถ้าพบว่าแมวอุจจาระออกมาแล้ว มีความเหลว ไม่เป็นก้อนหรือมีปริมาณอุจจาระมากนั่นหมายถึง แมวคุณย่อยอาหารและดูดซึมไปใช้ได้น้อย กรณีนี้มักจะเกิดขึ้นจากมีโปรตีนที่ย่อยยากจำนวนมากอยู่ในอาหารแมว เพราะฉะนั้นคุณภาพของแหล่งอาหาร มีความจำเป็นอย่างมาก ยิ่งอาหารมีคุณภาพดีก็จะทำให้มีความย่อยง่ายสูง แมวเมื่อกินอาหารก็สามารถย่อยและดูดซึมไปใช้ได้ดี ไม่เหลือทิ้งออกมาเป็นอุจจาระ

BACK TO TOP