• หน้าแรก
  • cat-guide-tips-cat
  • ความต้องการน้ำในช่วงฤดูร้อน
hc unsere werte herr mueller hc unsere werte herr mueller hc unsere werte herr mueller

ความต้องการน้ำในช่วงฤดูร้อน

น้ำมีความสำคัญกับแมวมาก ทำอย่างไรไม่ให้แมวขาดน้ำ

ในช่วงฤดูร้อน ที่อากาศร้อนจัด คุณควรมีน้ำให้แมวอย่างเพียงพอ

ในช่วงอากาศร้อนที่อุณหภูมิสูงจัดเราคงอยากกระโดดลงไปในน้ำเย็น แต่สำหรับแมวคงไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้น เพราะแมวไม่ชอบว่ายน้ำ เพราะฉะนั้นการดื่มน้ำจึงเป็นปัจจัยที่สามารถช่วยแมวลดความร้อนลงได้ เราควรสังเกตุพฤติกรรมแมวด้วยว่า ในแต่ละวันเค้าดื่นน้ำมากน้อยเพียงใด เพราะถ้าดื่มน้ำน้อยเกินไปอาจจะทำให้ เกิดผลสียต่อสุขภาพตามมาได้

โดยปกติแล้ว ความต้องการน้ำในแต่ละวันของแมวไม่ได้ขึ้นมีปัจจัยจากชนิดของอาหารเม็ด อาหารเปียกเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น อุณหภูมิ แมวถูกเลี้ยงในบ้าน นอกบ้าน หรือ กิจกรรมระหว่างวัน เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่โดยส่วนมาก แมวมักต้องการได้รับปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมในช่วงหน้าร้อน น้ำลายของแมวมีส่วนช่วย ในการควบคุมอุณหภูมิในการเลียเส้นขน แมวอาจจะมีเหงื่อออกตรงบริเวณอุ้งเท้าซึ่งทำให้สูญเสียน้ำออกไป ซึ่งเราอาจจะ เห็นได้จากรอยเท้าที่อยู่บนพื้น และควรตระหนักว่าแมวสมควรได้รับน้ำชดเชยกลับเข้าไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าร้อน แต่ถ้าแมวคุณมีพฤติกรรมไม่ชอบดื่มน้ำ อาจจะต้องใช้วิธีอื่นๆในการกระตุ้นการดื่มน้ำเพิ่มเติม

BACK TO TOP