โภชนาการ (Dog)

ส่วนประกอบในแฮปปี้ ด็อก

ส่วนประกอบในอาหารชนิดใดที่มีความสำคัญ กับสุขภาพของสุนัข และ ส่วนประกอบใดที่ย่อยง่ายบ้าง

สัดส่วนที่เหมาะสมของเนื้อสัตว์

เจ้าของบางคนให้แต่พืชผักแก่สัตว์เลี้ยง ในขณะที่บางคนให้แต่เนื้อสัตว์ เรามาดูกันว่าสัดส่วนเนื้อสัตว์ที่สุนัขต้องการคืออย่างไรถึงเรียกว่าเหมาะสม

ปริมาณที่เหมาะสมในการให้อาหารสุนัข

ปัจจัยสำคัญต่างๆในการคำนวณปริมาณการให้อาหารสุนัขมีอะไรบ้าง

การเปลี่ยนอาหาร

การเปลี่ยนอาหารมีความสำคัญหรือไม่

การให้อาหารสุนัขที่แพ้อาหาร

แพ้อาหาร และ ภูมิแพ้อาหารแฝงแตกต่างกันอย่างไร
BACK TO TOP