• หน้าแรก
  • cat-guide-health-cat
  • การดูแลช่องปากและฟัน
hc unsere werte herr mueller hc unsere werte herr mueller hc unsere werte herr mueller

การดูแลช่องปากและฟัน

คุณเคยคิดดูแลช่องปากและฟันของแมวหรือไม่ เจ้าของมักจะละเลยไม่ได้ให้ความสำคัญกับอนามัยช่องปากและฟัน จึงมีแมวจำนวนมากขึ้นทุกวันที่มีโรคเกี่ยวกับช่องปากและฟัน

หินปูนในแมว

หินปูนเป็นโรคที่สำคัญอย่างหนึ่งของโรคในช่องปากและฟันแมว สามารถเกิดได้ทังฟันหรือแค่ช่วงเหงือกจนถึงโคนฟัน คุณสามารถสังเหตุเห็นได้ว่าจะมีคราบเหลืองหรือน้ำตาลอยู่ที่ฟันแมว อาหารที่ทานเข้าไปจะก่อให้เกิดคราบพลาค จากนั้นจะมีการรวม ตัวของแบคทีเรียและสารต่างๆที่อยู่ในน้ำลายจนฟอร์มเป็นหินปูน ถ้าแมวของคุณเริ่มมีหินปูนควรจะพาไปพบสัตวแพทย์ เพื่อทำการขูดหินปูนออกไป วิธีการป้องกันหรือช่วยยืดระยะเวลาการเกิดคือคุณสามารถสอนให้แมวเคยชินกับการแปรงฟัน

การใช้ในอาหารช่วยดูแลช่องปากและฟัน

โดยปกติแล้วอาหารเม็ดจะมีส่วนช่วยในการดูแลช่องปากและฟัน เพราะสามารถช่วยลดคราบอาหารในร่องฟันให้น้อยลงได้ การเคี้ยวอาหารเม็ดก็เป็นการช่วยพัฒนากรามและกล้ามเนื้อในการออกแรงเคี้ยวเม็ดอาหาร อีกทั้งเม็ดอาหารยังช่วยขัดฟัน เพื่อลดคราบพลาคลง คุณไม่สามารถใช้อาหารในการกำจัดหรือป้องกันไม่ให้เกิดหินปูนได้ 100% แต่อย่างน้อยก็ช่วยยืดระยะ เวลาที่จะเกิดคราบหินปูนกับแมว โดยเฉพาะอาหารที่มีเม็ดขนาดใหญ่จะช่วยเพิ่มพื้นที่และระยะเวลาในการขัดฟัน

BACK TO TOP